Spring til hovedindhold (tryk på Enter)

Reklamation

Er dit løbehjul eller løbehjulsdel gået i stykker pga. en fabriaktionsfejl, tilbyder AJ Scooters en nem og hurtig garantiproces, der hjælper dig med at indgive et garantikrav til den respektive leverandør af dit løbehjul eller din løbehjulsdel.

Når dit løbehjul bliver den svage del i kontakten med beton, rails og ramper, er der ingen garanti, der dækker skaden på dit løbehjul. Vi forstår, at dette ikke er din egen skyld, men det blot en del af at deltage i en ekstremsport. Vi vil gerne hjælpe dig med at holde dig kørende med AJ Scooters genkøbsrabat, når du har haft den slags uheld.

Garantibetingelser

Trick løbehjul hører til ekstrem sport kategorien. Som med al andet ekstremsport slides trick løbehjul udstyr som en direkte konsekvens af udøvelsen af aktiviteten. Skade på udstyr som resultat af almindelig brug er ikke dækket af garantien. Fabrikantens garantilængder afhænger derfor af typen af produktet og arten af dets anvendelse. På grund af trick løbehjul og løbehjul bruges til ekstrem sport eller udendørs sportsbrug, tilbyder de fleste producenter meget begrænsede garantier i forhold til traditionelle produkter.

Baseret på fremsendt bevis vurderer AJ Scooters i samråd med producenten og/eller dennes distributør, om et reklameret produkt er under garanti på grund af en produktionsfejl.

  • Garantien dækker kun direkte produktionsfejl eller svigt som følge af produktionsfejl i deres produkter.
  • Producentens garanti dækker kun defekt i selve fremstillingsprocessen. Garantien dækker ikke skade forårsaget ved brug af løbehjulet.
  • En garanti kan kun godkendes, hvis bruddet eller funktionsfejlen på løbehjulet er et direkte resultat af fejl i produktionen.
  • Beskadigelse, brud, revnedannelse eller snapping af et produkt som et resultat af brug dækkes ikke under garantien.
  • Enhver ændring af et produkt annullerer garanti for den enkelte del samt for tilhørende dele.
  • Garantien bortfalder på hele løbehjulet eller dele, der viser tydeligt misbrug eller skader forårsaget af eller relateret til forkert brug.
  • De fleste producenter dækker heller ikke garantikrav på genstande, der viser overdreven eller åbenlys slid direkte eller indirekte relateret til kravet.

Garantiperioder

Komplette løbehjul – hver del af løbehjulet som en separat garanti.

Bars

  • Stål – 90 dage
  • Aluminium – 30 dage
  • Titanium – 30 dage

Hjul – 30 dage

Deck – 90 dage

Clamp – 90 dage

Headset – 30 dage

Forgaffel – 90 dage

Håndtag – dækkes kun, hvis de er defekte ved modtagelsen

Kuglelejer – dækkes kun, hvis de er defekte ved modtagelsen

Griptape – dækkes kun, hvis det er defekte ved modtagelsen

Bremser/fender – 30 dage

Indsend en reklamation

Hvis du ønsker at oprette en reklamation skal du benytte reklamationsformular.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@ajscooters.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
https://naevneneshus.dk/

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr